Transitie met boerenverstand

Ontwerp magazine met infographics; no.2 over vruchtbare bodem en de dilemma’s in de praktijk van circulair terreinbeheer. Elk magazine is uniek doordat het op graspapier is gedrukt.

> in samenwerking met Moniek Löffler [Bureau Landwijzer] en Ingrid Zeegers [Bureau Portretten in Woorden]

> Rijkswaterstaat, Circulair Terreinbeheer (programma van de Biomassa Alliantie)

> 2018

MagazineTransitieMetBoerenverstand1

MagazineTransitieMetBoerenverstand2