Salland Loont

Doel van Salland Loont is om via één aanspreekpunt maatschappelijke diensten te belonen,
die boeren en andere grondeigenaren uitvoeren ten goede van de Sallandse samenleving.

Voor het project ‘Salland Loont organiseert de transitie’ is een infographic ontworpen om de nieuwe projectorganisatie als spil tussen boeren en beloners te presenteren.

De toelichting is in een passende brochure vormgegeven.

> ROM3D (i.o.v. Collectief Midden Overijssel)

> 2023