Meetnet Schone Maaswaterketen

Poster met kaart om het gezamenlijk meetnet van de Schone Maaswaterketen in beeld te brengen. Inclusief een overzicht van alle meetpunten, en een lijst met stoffen die gemonitord worden voor de waterkwaliteit.

> Schone Maaswaterketen (waterschappen, drinkwaterbedrijven, Rijkswaterstaat, RIWA Maas)

> 2022

SMWK_GezamenlijkMeetnet_1