Evaluatie Natura 2000-beheerplannen

Ontwerp van het evaluatierapport met diverse infographics en poster. Een ‘praatplaat’ heeft als leidraad gediend tijdens de evaluatiegesprekken.

> in samenwerking met Bernadette Botman [B2Consultancy]

> Rijkswaterstaat

> 2017-2018

EvaluatieN2000_1

EvaluatieN2000_2