Aqualab Zuid

Om Aqualab Zuid extern te profilereren is een stramien voor een nieuwsbrief van Aqualab Zuid ontworpen. Er zijn 4 nieuwsbrieven vormgegeven, waarbij elk artikel is geïllustreerd met een infographic.

Daarnaast hebben wij voor intern gebruik een praatplaat ontwikkeld om constructief jaarplandoelen te bespreken.

De digitale uitgave van de nieuwsbrief is hier te lezen.

> in samenwerking met Ingrid Zeegers [Bureau Portretten in Woorden] en Moniek Löffler [Bureau Landwijzer]

> AQZ

> 2021, 2022, 2023

AqualabZuid_Nieuwsbrief1

AqualabZuid_Nieuwsbrief2