Aqualab Zuid

Voor externe profilering is de eerste nieuwsbrief van Aqualab Zuid ontworpen en vormgegeven. Daarnaast hebben wij voor intern gebruik een praatplaat ontwikkeld om constructief jaarplandoelen te bespreken.

De digitale uitgave van de nieuwsbrief is hier te lezen.

> in samenwerking met Ingrid Zeegers [Bureau Portretten in Woorden]

> AQZ

> 2021, 2022

AqualabZuid_Nieuwsbrief1

AqualabZuid_Nieuwsbrief2